Xarxa d’accés al treball


El projecte de la Xarxa d’Accés al Treball  (XAT ) és un dels serveis que forma part del dispositiu de formació i inserció del Casal dels infants per l’ASB.

Aquest projecte es desenvolupa a Barcelona , Badalona, Sant Adrià del Besos  i a  Salt  (Girona )

El projecte vol donar resposta a les primeres demandes de recerca de feina i/o formació dels/les joves. L’objectiu fonamental del projecte és orientar i formar als/les joves d’entre 16 a 30  anys en situació de vulnerabilitat per tal d’incrementar la seva ocupabilitat. L’increment de la seva ocupabilitat (potencial d’una persona d’accedir i mantenir-se en una feina ) està enfocat a  promoure l’autonomia suficient per sostenir amb garanties d’èxit el seu Projecte d’Inserció Laboral .

El servei XAT engloba 7 accions diferenciades:

  1. Acollida: Acció que consta d’un procés d’acollida, diagnòstic i derivació. És la porta d’entrada dels usuaris al programa de formació i inserció. Primera presa de contacte amb els recursos formativo-laborals de l’entitat.
  2. Prepara’t: Capacitació intensiva, entrenament de competències per a l’autonomia personal i qualitat en la cerca de feina.
  3. Comunitat Educativa: Col·laboració amb escoles i instituts.
  4. Competències Lingüístiques per l’Ocupació (*): Capacitació en competències lingüístiques que permetin millorar l’accés al mercat de treball (Castellà i Català ) 
  5. ERAF(*): Espai grupal on joves amb cert nivell d’autonomia i amb competències bàsiques en TIC realitzen la recerca de feina mitjançant les noves tecnologies, amb una tutorització de baixa intensitat. Inclou també, tallers de currículum vitae i càpsules en TIC’s.
  6. Espai CONNECTA’T: Trobada anual  entre empreses  i joves d’inserció del Casal dels Infants per l’ASB prèviament entrenats per l’ocasió
  7. (*) ERAF: Espai grupal on joves amb cert nivell d’autonomia i amb competències bàsiques en TIC realitzen la recerca de feina mitjançant les noves tecnologies, amb una tutorització de baixa intensitat. Inclou també, tallers de currículum vitae i càpsules en TIC’s.

Barri del Raval ( Barcelona )  Natalia Guerrero     nguerrero@casaldelsinfants.org

Besòs- La Mina  Jemima Campistron  jcampristron@casaldelsinfants.org

Salt ( Girona ) Silvia Juan  sjuan@casaldelsinfants.org