Properes formacions


 

Nom del servei
Formació en: Ajudant de cuina
Adreçat a: Persones en edat laboral, especialment  joves de 18 a 30 anys.
Propera edició: maig 2019
Territori Barcelona /Raval
Referent i contacte: MªJosé Fernández

mjfernandez@casaldelsinfants.org

 

Finançat per:
Altres
Tallers  d’habilitats socials   Classes de català Angles operatiu
Carnet de manipulador d’aliments   Seguiment individual Experiències en empresa
Tallers de CV Espai de recerca activa de feina Borsa de treball

 

 

Nom del servei
Formació en: Ajudant  de Cambrer i cambrera
Adreçat a: Joves de 16 a 30 anys
Propera edició: maig 2019
Territori Barcelona
Referent i contacte: Silvia Vilalta

svilalta@casaldelsinfants.org

Finançat per:
Altres
Tallers  d’habilitats socials   Classes de català Angles operatiu
Carnet de manipulador d’aliments   Seguiment individual Experiències en empresa
Tallers de CV Espai de recerca activa de feina Borsa de treball

 

 

Nom del servei
Formació en: Itineraris individuals per a la inserció

Formació en neteja industrial

Adreçat a: Persones en edat laboral
Propera edició: Sempre obert
Territori: Badalona
Referent i contacte: Georgina Calaf gcalaf@casaldelsinfants.org

Elena Hereu ehereu@casaldelsinfants.org

Jordi Cruz jcruz@casaldelsinfants.org

Finançat per:
Altres
Tallers  d’habilitats socials   Classes de català Angles operatiu
Carnet de manipulador d’aliments   Seguiment individual Experiències en empresa
Tallers de CV Espai de recerca activa de feina Borsa de treball

 

 

Nom del servei Emprenedoria Jove
Formació en: Millora de l’ocupabilitat de la població migrant, facilitant la seva inserció sociolaboral mitjançat l’emprenedoria
Adreçat a: Joves immigrats, no comunitaris majors de 18 anys
Propera edició: Selecció oberta sempre oberta
Territori: Barcelona
Referent i contacte: Crsitina Savin

cristina.savin@tomillo.org

Finançat per:  

Organitza

Altres
Tallers d’habilitats socials   Classes de català Anglès operatiu
Creació d’empreses   Seguiment individual Experiències en empresa
Tallers de CV Espai de recerca activa de feina Borsa de treball

 

Nom del servei

Jove 

Formació en: Itinerari formatius per a la inserció laboral
Adreçat a: Joves majors de 18 anys residents a Catalunya, que provenen del sistema de protecció de menors.
Propera edició: Selecció sempre oberta
Territori: Barcelona
Referent i contacte: Meritxell del Horno, mdelhorno@casaldelsinfants.org
Finançat per:
Altres
Tallers  d’habilitats socials   Classes de català Anglès operatiu
Carnet de manipulador d’aliments   Seguiment individual Experiències en empresa
Tallers de CV Espai de recerca activa de feina Borsa de treball

 

Nom del servei

Barcelona 

Formació en: Orientar i formar a persones en edat laboral, principalment joves entre 16 i 30 anys per tal de definir  un servei  itinerari socio-laboral i incrementar  la seva ocupabilitat.
Adreçat a: Persones en edat laboral, prioritàriament joves de 16 a 30 anys
Propera edició: Sempre obert
Territori: Barcelona Raval
Referent i contacte: Natàlia Guerrero, nguerrero@casaldelsinfants.org
Finançat per:
Altres
Tallers  d’habilitats socials   Classes de català Classes de castellà
Carnet de manipulador d’aliments   Seguiment individual Experiències en empresa
Tallers de CV Espai de recerca activa de feina Borsa de treball

 

Nom del servei

La Mina, Sant Adrià del Besòs

Formació en: Orientar i formar a persones en edat laboral, principalment joves entre 16 i 30 anys per tal de definir  un servei  itinerari socio-laboral i incrementar  la seva ocupabilitat.

Formació en atenció al client 

Adreçat a: Persones en edat laboral, prioritàriament joves de 16 a 30 anys
Propera edició: Sempre obert
Territori: La Mina, Sant Adrià del Besòs
Referent i contacte: Carla Busquets  cbustuquets@casaldelsinfants.org
Finançat per:
Altres
Tallers  d’habilitats socials   Classes de català Anglès operatiu
Carnet de manipulador d’aliments   Seguiment individual Experiències en empresa
Tallers de CV Espai de recerca activa de feina Borsa de treball

 

 

Nom del servei

Salt ( Girona )

Formació en: Orientar i formar a persones en edat laboral, principalment joves entre 16 i 30 anys per tal de definir  un servei  itinerari socio-laboral i incrementar  la seva ocupabilitat.

formació en cuina i sala 

Adreçat a: Persones en edat laboral, prioritàriament joves de 16 a 30 anys
Propera edició: Sempre obert
Territori: Barcelona, Raval
Referent i contacte: Laura Caparròs, lcaparros@casaldelsinfants.org
Finançat per:

 

Altres
Tallers  d’habilitats socials   Classes de català Anglès operatiu
Carnet de manipulador d’aliments   Seguiment individual Experiències en empresa
Tallers de CV Espai de recerca activa de feina Borsa de treball

 

Nom del servei
Formació en: Augmentar  les oportunitats d’inserció laboral dels perfils atesos al Casal dels infants mitjançant la  implicació de les empreses
Adreçat a: Persones en edat laboral
Propera edició: Sempre obert
Territori: Barcelona
Referent i contacte: Luigi Marzullo lmarzullo@casaldelsinfants.org
Finançat per:
Altres
Tallers  ’habilitats socials   Classes de català Anglès operatiu
Carnet de manipulador d’aliments   Seguiment individual Experiències en empresa
Tallers de CV Espai de recerca activa de feina Borsa de treball

 

Nom del servei
Formació en: Contribuir a la creació, implementació i gestió d’un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió social a la ciutat de Barcelona
Adreçat a: Persones en edat laboral derivades dels Serveis socials
Propera edició: Sempre obert
Territori Barcelona
Referent i contacte: Mónica Espuny

mespuny@casaldelsinfants.org

Finançat per:

coofinança:

Altres
Tallers  ’habilitats socials   Classes de català Anglès operatiu
Carnet de manipulador d’aliments   Seguiment individual Experiències en empresa
Tallers de CV Espai de recerca activa de feina Borsa de treball