Punt Formatiu INCORPORA Neteja viària i arranjament de l’espai urbà