Equip del programa de formació i inserció


El Casal és una associació de voluntaris/es, un projecte col•lectiu basat en la generació de compromisos i en la implicació de la ciutadania.

El casal es un entitat de de voluntariat ,  avui dia esta dirigida per  la junta directiva conformada per 21 persones que tenen el compromís de dirigir l’entitat en períodes de 2 anys.

Al Casal, hi treballem mes de 160 professionals , amb el suport i compromís de mes de 1300 voluntaris.

L’equip professional del programa de formació i inserció  esta format per les següents persones a més d’una cinquantena de voluntaris/es i de 100 empreses que ens donem suport a nosaltres i als joves que participen a les diferents accions i projectes que hi desenvolupen

Administrativa i atenció al usuari.

Alex Salvador  asalvador@casaldelsinfants.org

 

Aula d’Hostaleria ( Barcelona ).

Sílvia Vilalta  svilalta@casaldelsinfants.org

 

Aula de Cuina   (Barcelona ).

María José Fernández  mjfernandez@casaldelsinfant.org

 

Programa LÀBORA.

Monica Espuny  mespuny@casaldelsinfants.org

 

INCORPORA JOVE “La Caixa”

Meritxell del Horno  mdelhorno@casaldelsinfants.org

 

Rumb a la Feina

Georgina Calaf gcalaf@casaldelsinfants.org

Elena Hereu    ehereu@casaldelsinfants.org

Jordi Cruz       jcruz@casaldelsinfants.org

 

Programa INCORPORA.

Luigi Marzullo lmarzullo@casaldelsinfants.org

 

INCORPORA JOVE  

Meritxell del Horno mdelhorno@casaldelsinants.org

 

Emprenedoria   

Cristina Savin crisitina.savin@tomillo.org

 

Xarxa d’Accés al Treball. Besóś-LaMina.  

Carla Busquests   cbusquets@casaldelsinants.org 

 

Xarxa d’Accés al Treball al Raval.  

Natàlia Guerrero  nguerrero@casaldelsinfants.org

 

Xarxa d’Accés al Treball Salt ( Girona ).

Laura Caparrós   lcaparros@casaldelsinfants.org

 

Direcció tècnica del Casal dels Infants.

Agnès Pàmies  apamies@casaldelsinfats.org

 

Direcció del programa.

José Roldán  jroldan@casaldelsinfants.org