Com funciona el programa.


El programa de formació i inserció del Casal dels Infants , forma part de la suma d’esforços que l’entitat promou als diferents territoris on intervé.
Entenem que la formació dels joves, el seu ingrés al mercat laboral amb garanties o el retorn formatiu es fonamental. Aquets itineraris formatius son part de la bateria de recursos de l’entitat i del territori.

Es per aquesta raó que la relació i interrelació entre els nostres projectes , els serveis del territori , el teixit empresarial i les administracions, es cabdal per a que els joves gaudeixin d’oportunitats reals i de qualitat per a la seva formació i inserció.
Els següent mapa, te com a objectiu , reflectir gràficament la relació entre el programa i la resta d’actors.

mapa