Acord de col·laboració entre l’Associació Catalana de Facility Management i el Casal dels Infants


l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i el Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, han signat un conveni de col·laboració per tal de  potenciar  la formació i inserció de persones joves posant en pràctica  principis ètics associats a la responsabilitat social i al compromís en donar resposta a les situacions d’exclusió social sota la perspectiva del Facility Management.

Al Casal dels Infants, sumem compromisos a cada barri i a cada ciutat,  comptem amb la ciutadania, les empreses i l’administració publica com agents de canvi,  entenent que la pobresa i les oportunitats per als infants i joves són una responsabilitat col•lectiva.

En paraules del Gerent del Casal dels Infants, en Xavier Muñoz, “aquest acord ha de permetre que ambdues associacions desenvolupin activitats conjuntament, com per exemple aquelles que estiguin relacionades amb la millora de l’eficiència energètica, en un sector amb gran potencial d’estalvi com és el dels edificis”.

Aquest acord és il·lusionant i motiu de satisfacció per l’Associació Catalana de Facility Management” ha manifestat el seu President, en Marc Sistach, qui també ha expressat que “d’aquesta manera reiterem el nostre compromís expressat obertament de treballar i posar en valor principis ètics que ens portin a un millor futur per la societat, donant resposta a les situacions d’exclusió social de joves amb dificultats”.

Ambdues entitats han conformat  un equip de treball conjunt per tal de dinamitzar el conveni de col·laboració i presentar propostes formatives adequades a  la realitat, tenint en compte les necessitats dels joves i les del sector del Facility  Management a Catalunya.

#formaciódelabona #empresesCasal #jovesSiSi