Focus Grup Joves: Necessitats, demandes, anhels..


Com acte de cloenda de l’acció de diagnosi i entrevistes a més de 100 joves dels territoris de, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besos i La Mina, és celebrarà el proper divendres 17 de març a les 17:30 h a la Betsaida (*) un Focus Grup amb joves, educadors/es i altres agents dels territoris.

De la suma de l’estudi demogràfic dels territoris, les entrevistes i el focus grup, s’extraurà un document de diagnòstic de les necessitats, demandes i anhels dels joves a nivell de formació i inserció laboral.

Si vols participar, reserva’t un plaça a: dsarroca@casaldelsinfants.org

La Betsaida C/ de les Monges, 2-6 | Badalona ( Metro L2 Artigues- Sant Adrià )