1ª Edició de "les empreses tornen a l’Insti"


Els/les joves de 4t ESO de l’Institut Milà i Fontanals han pogut escoltar en primera persona i en veu dels/de les empresaris/àries i responsables de diverses empreses del territori, quins són els valors, competències tècniques i habilitats relacionals que el mercat laboral demanarà als joves en un futur pròxim.
En un moment com aquest, en el qual els/les joves de 4t d’ESO han de triar un camí, els ponents els han encoratjat a continuar formant-se i aprofitar totes aquelles oportunitats que tinguin a l’abast per ampliar els seus coneixements.

Anna Matamala, directora gerent del Sensus Grup, al que pertanyen restaurants tan significatius a Barcelona com el Restaurant Matamala i el Moka i que a més gestionen hotels i apart-hotels a Calafell, ha transmès conceptes als joves tan importants com el treball en equip i l’esperit de superació.

Emili Maicas, cap d’enginyers del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), ha transmès amb un llenguatge molt proper als joves, la idea que ells/elles i ningú més han de ser el motor  de la nostra societat, que no tinguin por al fracàs, que potser provaran diversos oficis abans de trobar el que més els agrada, però que el camí estarà ple de coneixement.

Rosa Alvarez, governanta general de l’Hotel Le Meridien, com la resta de ponents han fet molt d’èmfasi en la formació contínua. A la seva intervenció ha posat  sobre la taula aspectes tan importants com la igualtat d’oportunitats. Cert és que la situació està complicada però tot i així en èpoques de crisi és quan s’ha d’estar més a l’aguait i és en aquestes èpoques quan sorgeixen les gran oportunitats.

Francisco Martínez, educador responsable del PQPI d’instal·lacions elèctriques al Casal dels Infants. En Paco ha transmès als/les joves els  recursos formatius que tenen a l’abast, així com els serveis que els podem oferir des del Casal dels Infants: orientació, formació, llengües, reforç escolar, activitats lúdiques etc.

Sergi de Meia, cheff dels reconeguts restaurants Monvínic i Fastvínic. En Sergi ha versat la seva exposició als/les joves en què estiguin oberts a la formació, a viatjar, a aprendre idiomes. En Sergi s’ha identificat molt amb la situacio de molts joves i ha posat l’accent en què tot és possible amb esforç i dedicació.

Ismael Descalzo, director del Hotel Barcelona Raval ****S, El senyor Ismael tot i ser encara molt jove porta més de 25 anys al grup Barceló, i molts d’aquests com a director d’hotel. L’Ismael ha posat molt d’èmfasi en valors com l’honestedat i el compromís.
Utilitzant un paral·lelisme que el joves coneixen bé, ha formulat la següent equació per definir el valors d’un treballador/a.

V= ( h + f )x A , és a dir el valor d’un treballador/a és igual a suma de les habilitats personals més la formació multiplicat per l’actitud.
Ben segur que l’actitud serà clarament un factor multiplicador per als joves.
Des del Casal dels Infants, donem també les gràcies a tot l’equip educatiu de l’Institut Milà i Fontanals i als seus/seves alumnes per l interès que han mostrat en aquesta acció i les facilitats que ens han donat.

Los/Las jóvenes de 4º de ESO del Instituto Milà i Fontanals han podido escuchar en primera persona y en voz de los/de las empresarios/as y responsables de varias empresas del territorio, cuales son los valores, competencias técnicas y habilidades relacionales que el mercado laboral pedirá a los jóvenes en un futuro próximo.
En un momento como este, en el que los/las jóvenes de 4º de ESO deben escoger un camino, los ponentes les deben animar a continuar formándose y a aprovechar todas aquellas oportunidades que tengan al alcance para ampliar sus conocimientos.


Anna Matamala, directora gerente del Sensus Grup, al que pertenencen restaurantes tan significativos en Barcelona con el Restaurante Matamala y el Moka y que además gestionan hoteles y aparta-hoteles en Calafell, ha transmitido conceptos a los jóvenes tan importantes como el trabajo en equipo y el espíritu de superación.

Emili Maicas, jefe de ingenieros del CCCB (Centro de Cultura Contemporanea de Barcelona), ha transmitido, con un lenguaje muy cercano a los jóvenes, la idea que ellos/ellas y nadie más deben ser el motor de nuestra sociedad, que no tengan miedo al fracaso, que quizás probarán varios oficios antes de encontrar el que más les gusta, pero que el camino estará lleno de conocimiento.

Rosa Alvarez, gobernanta general del Hotel Le Meridien, como el resto de ponentes, han puesto mucho émfasi en la formació continua. En su intervención ha puesto sobre la mesa aspectos tan importantes como la igualdad de oportunidades. Es cierto que la situación es complicada, pero aún así, en épocas de crisis, és cuando se debe estar más alerta, y es en estas circunstancias cuando surgen las grandes oportunidades.

Francisco Martínez, educador responsable del PQPI de instalaciones eléctricas al Casal dels Infants. Paco ha transmitido a los jóvenes los recursos formativos que tienen a su alcance, así como los servicios que se les pueden ofrecer desde el Casal dels Infants: orientación, formación, lenguas, refuerzo escolar, actividades lúdicas, etc.Sergi de Meia, cheff de los reconocidos restaurants Monvínic y Fastvínic. Sergio versó su exposición a los jóvenes en su interés para la formación, a viajar, a aprender idiomas. Sergi se identificó mucho con la situación de muchos jóvenes, y puso el acento en que todo era posible con esfuerzo y dedicación.

Ismael Descalzo, director del Hotel Barcelona Raval ****S. El señor Ismael, aunque sea muy joven, lleva más de 25 años en el grupo Barceló, y muchos de éstos como director d’hotel. Ismael ha puesto mucho énfasis en valores como la honestedad y el compromiso.
Utilizando un paralelismo que los jóvenes conocen bien, ha formulado la siguiente ecuación para definir los valores de un trabajador/a

V= ( h + f )x A , es decir el valor de un trabajador/a es igual a la suma de las habilidades personales más la formación multiplicada por la actitud.
Con mucha probabilidad la actitud sera claramente un factor multiplicador para los jóvenes.

Desde el Casal dels Infants, damos también las gracias a todo el equipo educativo del Instituto Milà  i Fontanals y a sus alumnos por el interés que han demostrado en esta acción y las facilidades que nos han ofrecido.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s